|| Advanced Search
Bookmark and Share  Follow on Facebook  Follow on Twitter  Read RSS feeds 
Tree View
Branches of Science

A few interesting (free) books.

FreeBooks4Doctors JP Medical Project Gutenberg The Online Books Page MIT Library MitOpenCourseware WorldWideSchool Science Books Online Wiley Online Library Google Books


Browse the scienceabout.info's archive for Books.
Subcategory = Publications_Books

46 results.
1. A Few Good Books on Teaching and Learning
     The Dartmouth Center for the Advancement of Learning facilitates professional development for Dartmouth's teachers, cultivates community conversation about how people learn and supports collaboration in preparing students for life-long learning.

2. American Geosciences Institute - Publications
     A complete list of AGI Publications.


3. Biblioteca Academiei Romane
     Înfiinţată la 6 august 1867, un an dupa fondarea Societaţii Academice Române, Biblioteca Academiei Române a avut dintru început misiunea de a aduna şi conserva în colecţiile sale fondul naţional de manuscrise şi tipărituri, ilustrând istoria şi cultura românească, precum şi istoria şi civilizaţia universală.
Bibliotecă naţională, colecţiile sale au o structură enciclopedică, începând cu cele mai vechi texte în limba română sau în limbile de cancelarie şi cult care au circulat în interioriul spaţiului românesc, până la ultimele publicaţii de orice tip şi pe orice suport. Biblioteca Academiei Române este ctitoria mai multor generaţii de cărturari care, prin donaţii şi o intensă politică de achiziţii, au contribuit la propăşirea ei. Beneficiară a Depozitului Legal din 1885, are în atribuţiile sale publicarea bibliografiei retrospective a cărţii şi periodicelor româneşti, precum şi a unor bibliografii speciale, cum ar fi Bibliografia Mihai Eminescu sau Bibliografia Războiului de Independenţă, servind documentarea şi cercetarea asupra ştiinţei şi culturii române.
Fondurile sale se cifrează la peste 14 milioane de unităţi, dintre care 3.600.000 monografii şi 5.300.000 publicaţii seriale.

4. Biblioteca Centrala Universitara Carol I
     Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” are o structură organizaţională complexă. Ea include Unitatea Centrală şi 15 biblioteci filiale, localizate în Universitatea din Bucureşti. În Unitatea Centrală au acces toate categoriile de utilizatori. În bibliotecile filiale au acces la  centrul de împrumut numai studenţii şi profesorii de la facultăţile de care aparţin, iar în sălile de lectură pot citi toate categoriile de utilizatori.

5. Biblioteca Metropolitana Bucuresti
     Succesoare a Bibliotecii Mitropoliei Ţării Româneşti ale cărei începuturi sunt incerte şi deductive odată cu data înfiinţării Mitropoliei Ţării Româneşti, în anul 1359, precum şi a Bibliotecii Colegiului SI Sava din Bucureşti, fondată în 1831 şi deschisă publicului în 8 iunie 1838, dar şi a Bibliotecii Centrale din Bucureşti care a funcţionat între anii 1864-1901, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, instituţie de difuzare a culturii şi institut de cercetare ştiinţifică, are astăzi 5 misiuni principale ce sînt complementare şi o singură identitate:
I. Misiunea de lectură publică, animaţie culturală şi educaţie permanentă
II. Misiunea de cercetare ştiinţifică, referinţă documentară şi valorificare a patrimoniului
III. Misiunea de prezervare, conservare şi de îmbogăţire a colecţii/or, precum şi a colecţii/or speciale alcătuite din documente rare şi preţioase
IV. Misiunea de Depozit Legal Local pentru regiunile Bucureşti şi Ilfov
V. Misiunea de cooperare naţională şi internaţională

6. Biblioteca Nationala a Romaniei
     Capitolul cel mai important din biografia Bibliotecii Naţionale a României poate fi considerat  anul 1955 când a fost înfiinţată (prin H.C.M. nr. 1193/ 25.06.1955) Biblioteca Centrală de Stat, ca principală bibliotecă publică a ţării, o instituţie creată pe baze biblioteconomice moderne, având atribuţiile specifice unei biblioteci naţionale, conform standardelor UNESCO.

7. Biochemistry Online
Additional Web Links
- Biochemistry, 2nd Edition. Garret and Grisham
- Lehninger's rinciples of Biochemistry - 4th ed. Cox/Nelson
- Biochemistry by Matthews, van Holde, and Ahern
- Biochemistry, 5th Edition, by Berg, Tymoczko and Stryer
- Searchable Biochemistry/Molecular Biology Books from the NCBI
- Useful Reference:  Molecular Cell Biology by Lodish, et. al.  5th Edition  Free Web Version.
- Martindale's Biochemistry
- Biophysical Resources
- Medical Biochemistry
- Common mistakes found in Biochemistry textbooks!
- Physical Chem/Life Sciences:  Atkins et al.
- Searchable Biochemistry concepts from Mathews, van Holde, and Ahern
- EverythingBio Resource
- A link to all Biochemistry books from the Journal of Chemical Education

8. BioInfoBank Library
This site is aimed at supporting and promoting the scientific activity of students and scientists. The site:
   - facilitates fast publication of research results through short and concise reports
   - facilitates exchange of ideas and comments through dedicated forums
   - provides space to place structured resumes
   - enables presenting yourself to the scientific community worldwide thanks to blogs and photo albums
   - offers useful search capabilities such as the selection of similar papers to a group of papers
   - makes its Users stay in touch with the latest news from the scientific world, selected from scientific online services and updated every six hours
   - enables fast exchange of messages among the Users
   - posts job ads and information on projects and meetings
   - allows its Users to join or create a group on the service
   - allows its Users to study and check their knowledge via numerous courses
  - organizes numerous competitions with financial prizes for the winners
While anonymous users can view the activity on the BioInfoBank Library and take advantage of the search engines, interactive use and shaping of the service is possible after registration.

9. Books in the TLL Library (Teaching and Learning Laboratory @ MIT)
     The MIT Teaching and Learning Laboratory, which began in 1997, collaborates with faculty, administrators, and students to strengthen ongoing educational efforts at MIT and develop innovations in pedagogy and technology.  As part of the Office of the Dean for Undergraduate Education, TLL offers its own programs and works in partnership with MIT schools and departments on their educational initiatives.

10. Business and Economics
     Browse our open textbooks below and find one for your class. Review it online immediately or request a print review copy. Better yet, adopt one. Bring student costs down and everyone's happiness factor up!

<Previous    1     2     3     4     5     Next>

Sitemap
Copyright © 2013, ScienceAboutInfo. All rights reserved.